Trợ giúp/FAQ

Sản xuất thừa thiếu

Thừa và thiếu số lượng sản xuất

Để bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất trong một số trường hợp nhất định, số lượng sản phẩm hoàn chỉnh có thể thừa hoặc thiếu. Bestbags.vn sẽ làm mọi thứ có thể để giảm này xảy ra. Mức chênh lện trung bình được chấp nhận trên hầu hết các sản phẩm là ± 5% và ± 2% cho Bestbags.vn. Ví dụ, nếu bạn đặt hàng 1.000 túi bạn có khả năng có thể nhận được giữa 980 và 1.020 túi.
Chúng tôi viết hóa đơn theo số lượng vận chuyển thực tế.
Nếu bạn có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại +84-8 2244 6369 hoặc bấm vào đây để email cho chúng tôi