Trợ giúp/FAQ

File logo

Định dạng file và độ phân giải
Để đảm bảo logo của kha1hc hàng được thực hiện hoàn hảo nhất, chúng tôi đề nghị các định dạng file gồm:
Adobe Photoshop (file có đuôi .eps)
Adobe Illustrator® (file có đuôi .ai or .eps)
Corel Draw (file có đuôi .cdr) - All text converted to outline
Các file như Jpegs (.jpg), Pdfs (.pdf). Bitmaps (.bmp), Tiffs (.tif), Giffs (.gif) có thể chấp nhận được khi in lụa một màu với kích thước bằng hoặc lớn hơn kích thước cần in ra.
Độ phân giải trung bình: 600 x 600 pixels
Nếu khách hàng không có file logo hoặc hình cần in?
Chúng tôi có thể thiết kế lại nội dung khách hàng cần in hoặc chuyển  logo của bạn thành fiel phù hợp cho việc in/thêu... lên túi. Đơn giản chỉ cần fax cho chúng tôi một bản sao của biểu tượng, nội dung yêu cầu. Phí thực hiện từ $100.000đ đến  500.000đ/thiết kế tùy theo độ phức tạp và yêu cầu. Phí này sẽ được báo ngay khi nhận được yêu cầu.

Làm thế nào để gửi file?
Có nhiều cách. Bạn có thể:
* Upload/Tải lên: Trong quá trình thực hiện Đơn đặt hàng/ Thư hỏi hàng trực tuyến,  sẽ có mục File đính kèm, bấm vào nút "Browse", tìm file trên máy tính, chọn và bấm nút “Open”. Quy trình gửi file giống như  đính kèm file vào email của bạn. Kích thước tối đa là 5mb/file.
* Tải lên tập tin lớn: Bạn đang gấp nhưng file cần gửi lớn hơn 5mb để tãi lên website và lớn hơn 2gb để gửi mail, chúng tôi có thể hướng dẫn cách khác để nhận được các tập tin của khách hàng một cách nhanh chóng.
Hãy gọi cho chúng tôi tại +84-8 2244 6369 và yêu cầu gặp nhân viên thiết kế hoặc nhân viên IT.
* Gửi cho chúng tôi file lưu trên đĩa CD
* Email các tập tin cho chúng tôi tại sales@bestbags.vn